درباره ما

کلیسای ایرانیان مسیحی سن دیه گو

 

سلام و خوش آمد می گوئیم به شما در نام مبارک و قدوس خداوند عیسی مسیح.

به تارنمای کلیسای ایرانیان مسیحی سن دیه گو خوش آمدید. از شما دعوت می کنیم تا برای شنیدن پیغام نجات بخش انجیل  مقدس و پرستش خدای راستین، خدای کتاب مقدس، در جلسات پرستشی ما در روزهای یکشنبه شرکت که در ساعت ۳ بعد از ظهر برگزار می شود، نمائید.

هدف ما جلال دادن خداوند عیسی مسیح است با محبت داشتن به او و اطاعت از فرامین او در یگانه کلام خدا، کتاب مقدس. از مطالعۀ آیه به آیۀ کتاب مقدس برکت خواهید گرفت.

ارادتمند در مسیح

کشیش سهراب رامتین

تلفن دفتر: ۸۲۹۵- ۵۸۳- ۶۱۹

تلفن همراه: ۹۰۹۲- ۲۳۲- ۸۵۸